Olli Kohonen Vasemmistoliittolainen Oulusta - juttua maakunnasta ja vähän koko maailmastakin

Lasten ja nuorten hyvinvointi päätöksenteon keskiöön

Lasten ja nuorten hyvinvointi on kohtalonkysymys suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta. Viime päivinä puhuttaneet Oulun iljettävät seksuaalirikosepäilyt osoittavat sen, kuinka haavoittuva se voi olla. Lisää resursseja työtään varten tarvitseville poliisille ja oikeuslaitokselle on annettava nyt työrauha. Rikolliseksi todettavat on tuomittava ankarasti.

Oulun kaupunki on jo lähtenyt toimiin tilannetta kohentaakseen, ja myös valtiovalta on reagoinut asiaan. On erityisen selvää, että lasten ja nuorten turvallisuus on saatava kuntoon pitkäjänteisesti. Lisäksi on hyvä, että suunnitelmissa on lisätä nyt muun muassa kouluterveydenhoitajien ja psykologien määrää Oulussa.
Sen lisäksi tarvitaan laajamittaisia panostuksia kasvavien sukupolvien puolesta niin sosiaali- ja terveyspuolella kuin koulutuksen saralla koko valtakunnassa.  Mitkä ratkaisut lasten ja nuorten hyväksi olisivat kaikista tehokkaimpia?                                 

Sote-puolella keskeistä on lisätä matalan kynnyksen palveluita esimerkiksi mielenterveyspuolella, joiden pariin hakeutumiseen ei edellytetä läheterallia ja kohtuutonta jonottamista, vaan avun pariin pääsisi mahdollisimman nopeasti.  Yhtä lailla jo mielenterveyshäiriöiden ehkäisyyn on saatava lisää panostusta. Neuvolassa olisi saatava suoraan tukea esimerkiksi perhetyön muodossa ennen ongelmien kärjistymistä. Lapsiperhearki on saatava kuntoon, vaikka vanhemmilla olisi kuinka hankalaa. Ensimmäiset vuodet syntymän jälkeen ovat kaikista tärkeintä aikaa koko ihmisen tulevan elämän kannalta. Myös hyvä varhaiskasvatus on merkittävässä roolissa tässä kaikessa.

Elämän eväitä saadaan kovin paljon myös koulussa. Perhetausta määrittää tällä hetkellä myös aivan liian paljon koulumenestystä, koska köyhän lapsi on alttiimpi ongelmille koulussa. Tarvitaan peruskoulun johtoajatuksen uudelleen kunniaan nostava koulutuksen tasa-arvo –ohjelma, joka takaa kaikille lapsille mahdollisuuden pärjätä koulussa. Ongelmat ovat aitoja ja näkyvät myös oppimisessa, koska tällä hetkellä jopa kymmenes peruskoulunsa päättävä lukee tai kirjoittaa erittäin huonosti. Kaikille tärkeää on mielekäs tekeminen, ja siksi kunnon koulutuksen ohella on varmistettava jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Lasten ja nuorten hyvinvointi ei yksin näillä asioilla olevilla asioilla korjaannu, mutta ainakin kohenisi. Silti keskeistä on havaita, että vaikka yhteiskunnan palveluilla ja tekemisillä on erittäin iso merkitys, lopulta kaikista tärkeintä myös lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta on läheisistä kumpuava rakkaus. Elämä on monesti vaikeaa, mutta rakastetuksi tulemisella on valtava henkinen merkitys. Itse kullekin. Sen sijaan väliinpitämättömyys ennustaa huonoa tulevaisuuden kannalta.

Olli Kohonen
Sairaanhoitaja, filosofian maisteri
Kansanedustajaehdokas (vas) 
Oulu

(Kirjoitus julkaistu myös Kalevassa 18.1.2019)
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

63/1999
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan ihmisoikeussopimuksesta (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjalla:

"5 artikla

Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen

1. Jokaisella on oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Keneltäkään ei saa riistää hänen vapauttaan, paitsi seuraavissa tapauksissa ja lain määräämässä järjestyksessä:

a) henkilö vangitaan lain nojalla sen jälkeen, kun hänet on tuomittu toimivaltaisessa tuomioistuimessa;

b) henkilö pidätetään tai vangitaan lain nojalla, koska hän ei ole noudattanut tuomioistuimen laillista määräystä, tai jonkin lakimääräisen velvoitteen täyttämisen turvaamiseksi;

c) henkilö pidätetään tai hänen vapautensa riistetään lain nojalla hänen saattamisekseen toimivaltaisen oikeusviranomaisen tutkittavaksi, milloin on syytä epäillä hänen syyllistyneen rikokseen tai jos katsotaan välttämättömäksi estää häntä tekemästä rikosta tai pakenemasta teon jälkeen;

d) alaikäiseltä riistetään vapaus lain nojalla hänen kasvatuksensa valvomiseksi tai hänet pidätetään lain nojalla hänen saattamisekseen toimivaltaisen oikeusviranomaisen tutkittavaksi;

e) henkilöltä riistetään vapaus lain nojalla tartuntataudin leviämisen estämiseksi tai hänen heikon mielenterveytensä, alkoholisminsa, huumeidenkäyttönsä tai irtolaisuutensa vuoksi;

f) henkilö pidätetään tai häneltä riistetään vapaus lain nojalla, jotta estettäisiin hänen laiton maahantulonsa, tai jos on ryhdytty toimiin hänen karkottamisekseen tai luovuttamisekseen.

2. Vapaudenriiston kohteeksi joutuneelle on viipymättä ilmoitettava hänen ymmärtämällään kielellä vapaudenriiston perusteet ja häneen mahdollisesti kohdistetut syytteet.

3. Tämän artiklan 1 kappaleen c kohdan määräysten nojalla pidätetty tai vapaudenriiston kohteeksi joutunut on viipymättä tuotava tuomarin tai lain nojalla tuomiovaltaa käyttävän muun viranomaisen tutkittavaksi, ja hänellä on oikeus oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa tai oikeus tulla vapautetuksi oikeusjutun ollessa vireillä. Vapaaksi laskemisen ehdoksi voidaan asettaa takeet siitä, että asianomainen saapuu oikeudenkäyntiin.

4. Jokaisella, jolta on riistetty hänen vapautensa pidättämällä tai muuten, on oikeus vaatia tuomioistuimessa, että hänen vapaudenriistonsa laillisuus tutkitaan viipymättä ja että hänet vapautetaan, mikäli toimenpide ei ole laillinen.

5. Jokaisella, joka on pidätetty tai jonka vapaus on muuten riistetty tämän artiklan määräysten vastaisesti, on täytäntöönpanokelpoinen oikeus vahingonkorvaukseen."

---

Edellisessä kerrotulla

1. Jokaisella on oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Keneltäkään ei saa riistää hänen vapauttaan, paitsi seuraavissa tapauksissa ja lain määräämässä järjestyksessä:

c) henkilö pidätetään tai hänen vapautensa riistetään lain nojalla hänen saattamisekseen toimivaltaisen oikeusviranomaisen tutkittavaksi, milloin on syytä epäillä hänen syyllistyneen rikokseen tai jos katsotaan välttämättömäksi estää häntä tekemästä rikosta tai pakenemasta teon jälkeen;

siis artikla 5 kohdan 1 c-kohdan mukaan lapsia esimerkiksi netissä tai vaikkapa lasten harrastuksissa tai koulutiellä houkutellut niin kantasuomalainen kuin ulkomaalaistaustainen henkilö voitaisiin hänen netti- tai lähisuhteissa tapahtuneen käyttäytymisensä perusteella ottaa poliisiviranomaisten puhutteluun, vangita - tai jopa karkoittaa maasta, jos hänen laiton käytöksensä vielä toistuu.

Tällainen laki tulisi saattaa kiireellisenä voimaan. Tällainen henkilö voidaan myös palauttaa kaikkiin maihin, kun hän ei ole syyllistynyt siihen vakavimpaan eli lapsenraiskaukseen.

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/199...

Toimituksen poiminnat